News
Evergreen thuê tàu 13,092 TEU để bắt đầu tuyến châu Á – Bờ Tây với Cosco

Evergreen thuê tàu 13,092 TEU để bắt đầu tuyến châu Á – Bờ Tây với Cosco

Hãng tàu Evergreen của Đài Loan sẽ thuê ba tàu 13,092 TEU từ Cosco để bắt đầu một dịch vụ giữa châu Á và Bờ tây Hoa Kỳ, tuyến HTW/SEA bắt đầu từ 17/5.

Tuyến sẽ ghé: Xiamen, Hong Kong, Yantian, Long Beach/Los Angeles, Đài Bắc, Xiamen.Ba tàu khác dùng trên tuyến có kích cỡ từ 10,092-13,092 TEU do Cosco cung cấp.Ngoài ra, Hanjin Shipping và Yang Ming sẽ tiếp tục lấy chỗ trên tuyến SEA của COSCO-'K' Line-Wan Hai sẽ được hợp nhất với COSCO-Evergreen.Hanjin Shipping sẽ đặt tên tuyến mới Calco-C/PSW 1 là "South China Pacific Express" (SCP) và sẽ giữ lại tên SEA cho tuyến SEA/HTW. 'K' Line sẽ đặt tên tuyến Calco-C/PSW 1 là PS1.

                                                                                                     Theo Asian Shipper News

Other

 • MSC
 • MSL
 • SAF
 • APL
 • CMA
 • EMC
 • HMM
 • HPL
 • PIL
 • TSL
 • DHL
 • ONE